Pla Local de Joventut

presentació pla jove 18 21 2

 

 

La majoria de municipis del Maresme planifiquen les seves actuacions adreçades a joves mitjançant els Plans Locals de Joventut (PLJ). Els PLJ recullen els projectes per a joves que cada població està desenvolupant o té previst realitzar durant el seu període de vigència.

El Pla Local de Joventut de Premià de Dalt 2012-2017 recull les bases d’actuació de
l’àrea de Joventut al llarg dels propers quatre anys. Aquest pla pretén ser una aproximació a la realitat dels i les joves de Premià de Dalt, és a dir, intenta respondre a les necessitats i demandes del jovent, amb l’objectiu que els joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida en igualtat de condicions.

NOVETATS→ Durant el 2017 s’ha realitzat la Diagnosi per realitzar el Nou Pla Jove 2018-2021 amb el suport de la Diputació de Barcelona.  En aquesta fase l’objectiu ha estat el coneixement de la realitat juvenil de Premià de Dalt des d’una vessant quantitativa i qualitativa. La realitzat la identificació  i anàlisi dels recursos i de les polítiques de joventut desenvolupades. Per aquesta fase s’ha recollit informació en grups de discussió amb joves, polítics i agents del territori.

Actualment el  Pla Jove 2018-2021 esta en fase de Disseny amb el suport de la Diputació de Barcelona. Al  novembre es va fer una trobada amb joves per recollir i prioritzar actuacions per al nou Pla.

 imatge convoca forum jove 1 fle

 

 

 

 

 

Pla Jove
El Pla Jove 2012-2017 prioritza i estructura les actuacions que s´adrecen als joves de Premià de Dalt. Desprès del procés d´avaluació i reflexió s´ha fet un diagnòstic per tal de optimitzar aquestes actuacions.  La missió és una guia per a les actuacions que es duran a terme dins del Pla.

Durant els propers 5 anys, ens proposem, buscar noves formes de interlocució  eficients, i positives, entre joves, administració, i ciutadania. Així augmentar la visibilitat de la població jove de Premià de Dalt. Des de la regidoria de joventut, volem ser referents de proximitat per a la població jove.  Atenent a les diferents esferes de la vida de les persones, i desenvolupant accions que incorporin les necessitats juvenils. S’han agrupat les actuacins en quatre eixos: 1. Participació i cohesió. 2. Autonomia i Socialització. 3 Transició Escola Treball. 4. Dinamització i temps lliure.

Missió del Pla Jove

El Pla Jove 2012-2017 vol promoure actuacions d’acompanyament en la realització del projecte de vida de les persones joves de Premià de Dalt. Dotant-los d’eines per tal d’empoderar-los com a agents de canvi social, potenciant el seu paper actiu en la societat. Aquest objectiu es vol comptar amb la implicació de tots els agents del territori, treballant en xarxa.

 

Enllaços d’interès
Fes clic aquí per anar a la web del Buscador jove del Maresme
Fes clic aquí per anar a la web de la Direcció  General de Joventut